Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki

Uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego Popiełuszki

SKOK-i nigdy nie zapomniały, że powstały na gruncie zrywu Solidarności, dlatego w 2010 roku objęły swoim patronatem uroczystości towarzyszące beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki.

Wpisany w zakończenie Roku Kapłańskiego i potwierdzający jego wierność Chrystusowi akt stał się dla setek tysięcy wiernych w całej Polsce pamiątką męczeństwa kapelana polskiej „Solidarności” – organizacji, która przyczyniła się do wyzwolenia Polski z więzów komunizmu i zapoczątkowała jego upadek w całej Europie Środkowo-Wschodniej.