Srebrna kopuła tabernakulum

Srebrna kopuła tabernakulum

Dzięki wsparciu finansowemu SKOK-ów oraz pracy i talentowi współczesnych artystów i rzemieślników w 2007 roku znajdujące się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze tabernakulum odzyskało dawny blask.

Na podstawie zachowanych dokumentów oraz wzorów podobnych skarbów, zachowanych obiektów z tego okresu odtworzono pierwotny wygląd ołtarza w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej. Oryginalna kopuła została przekazana przez oo. Paulinów jako kontrybucja dla ratowania ojczyzny.