SKOK-i pod nadzorem

Prezydent Lech Kaczyński w listopadzie 2009 roku we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w obszernym uzasadnieniu wskazał, że aż 72 przepisy ustawy są niezgodne z Konstytucją RP. Jego następca, Bronisław Komorowski wycofał z Trybunału 70 zarzutów.

Dwa pozostawione zarzuty Trybunał uznał za sprzeczne z Konstytucją. Obecnie całość nowych przepisów dla SKOK-ów czeka na ponowną weryfikację przez Trybunał Konstytucyjny.

W październiku 2012 SKOK-i trafiły pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór KNF budzi szereg wątpliwości, gdyż zdaniem wielu ekspertów i polityków, kompetencje Komisji są zbyt szerokie, co daje pole do nadużyć. Przekonali się o tym m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli, która – jak się okazało – nie ma możliwości skontrolowania działań KNF wobec SKOK-ów.

Wątpliwości budzi również zasadność działań podejmowanych wobec SKOK-ów przez KNF, w tym:

  • Publikacja zawierających błędy i niedomówienia raportów i informacji na temat działania i struktury systemu spółdzielczych kas.
  • Utrudnianie SKOK-om dostępu do środków publicznych i pomocy zagranicznej, utrudnianie restrukturyzacji sektora SKOK własnymi środkami.
  • Nieprzekonująca treść uzasadnień decyzji wydawanych przez Komisję, m.in. w sprawie postępowań naprawczych wprowadzanych w SKOK-ach i braku zgody na powołanie prezesów zarządów poszczególnych kas.
  • Zakaz promowania depozytów – decyzją KNF, wiele SKOK-ów, w odróżnieniu od banków nie może reklamować swoich lokat, choć to właśnie z tych atrakcyjnych produktów, zachęcających Polaków do oszczędzania słyną.
  • Lekceważenie opinii instytucji i organizacji zwracających uwagę KNF na istotną rolę sektora SKOK na rynku finansowym.

Poznaj prawdę o próbie znieważenia dobrego imienia polskiego dobra narodowego, jakim jest sektor SKOK:

W załącznikach przedstawiamy podziękowania Ukraińskich Unii Kredytowych i instytucji państwowych w związku z pomocą jaką Kasa Krajowa udzieliła tamtejszym kasom oszczędnościowo-kredytowym:

Raport KNF-u z komentarzem Kasy Krajowej (w pdf):

Informacja Kasy Krajowej wyjaśniająca nieścisłości publikacji Komisji Nadzoru Finansowego (w pdf):

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie działań organów Państwa wobec SKOK (skan dokumentu w jpg):