SKOK-i na świecie

Instytucje działające na zasadach zbliżonych do spółdzielczych kas funkcjonują na całym świecie i noszą nazwę unii kredytowych. Grono ponad 57 tysięcy unii kredytowych ze 105 krajów zrzesza Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU). Skupione w WOCCU unie łączą 217 milionów członków. Dysponują aktywami, których wysokość przekracza 1,7 biliona dolarów. Od 2013 roku, w dwuletniej kadencji na czele WOCCU stał Polak, senator Grzegorz Bierecki, twórca polskich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Zasługi unii kredytowych dla społeczeństwa i rozwoju gospodarki dostrzegają zarówno ich członkowie, których tylko w USA jest już ponad 100 milionów, jak  również rządy wielu państw. Swoje poparcie dla ruchu spółdzielczego wyrazili między innymi przedstawiciele rządów Wielkiej Brytanii, Kanady, USA czy Australii.