SKOK-i dla Polaków

Fundamentem misji, którą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wywodzą wprost od działalności Franciszka Stefczyka, jest zarówno troska o polski kapitał, jak i kształcenie Polaków w mądrym i roztropnym patriotyzmie gospodarczym. Ten cel realizowany jest m. in. poprzez angażowanie się w cały szereg różnorodnych patriotycznych inicjatyw, którym przyświeca troska o to, co polskie.

Współczesne kasy działają w nawiązaniu do zakładanych w XIX wieku przez Franciszka Stefczyka Kas Oszczędności i Pożyczek, zwanych później Kasami Stefczyka. Celem ich powstania była walka z lichwą na zasadzie samopomocy finansowej oraz stworzenie warunków możliwości godnego życia ludziom niezamożnym. Spółdzielcze instytucje nie były jedynie zrzeszeniami finansowymi. Ich cechą charakterystyczną od samego początku była troska o wspólne dobro, rozumiana jako rozwój regionu i miłość do Ojczyzny. Kasy zapisały się na kartach polskiej historii jako podmioty wspierające odrodzenie państwa polskiego po przeszło wieku zaborów. Finansowały zarówno Legiony Polskie w 1914 roku, jak i ważne prace naukowe między innymi Adama Krzyżanowskiego, Kazimierza Komanieckiego, Feliksa Koniecznego czy Eugeniusza Romera.

Dziś spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe czerpią ze szczytnej działalności swojego patrona. Dynamiczny rozwój sektora i innowacyjność świadczonych usług łączą z przywiązaniem do tradycji i realizowaniem misji społecznej. SKOK-i to polski kapitał, który przyczynia się do wzmacniania rodzimej gospodarki. W przeciwieństwie do wielu instytucji finansowych działających w Polsce, które często są częścią międzynarodowych korporacji, tym samym odprowadzających pieniądze za granicę, pieniądze powierzone SKOK-om pozostają wewnątrz kraju. Według pojawiających się w mediach danych, największy SKOK w Polsce- Kasa Stefczyka jest jednym z największych płatników podatku CIT. SKOK-i to jeden z ostatnich bastionów polskiego kapitału.

Tradycja dbałości o Polskę to znak rozpoznawczy SKOK-ów. To dlatego dziś wspierają godne lokalne inicjatywy i angażują się w rozwój gospodarczy wielu regionów naszego kraju. Pomagają szkołom, domom dziecka, zdolnym sportowcom i utalentowanej młodzieży. Równie mocno włączają się we wsparcie polskiej kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.