SKOK-i a banki

SKOK-i w odróżnieniu od banków komercyjnych zrodziły się i działają w oparciu o ideę wspólnoty. Są instytucjami, które nie tylko obsługują, ale przede wszystkim zrzeszają konsumentów.

  1. Członkowie SKOK są ich współwłaścicielami. Poprzez uczestnictwo w walnym zgromadzeniu mogą decydować o losie spółdzielczych kas, które współtworzą.
  2. Ideą przyświecającą SKOK-om jest praca na rzecz swoich członków, nie zaś maksymalizacji zysków.
  3. Banki wypłacają dywidendę gronu akcjonariuszy. Członkowie SKOK wspólnie odczuwają korzyści płynące z rozwoju kas – dzięki korzystniejszej ofercie oraz ich zaangażowaniu w patronat nad bliskimi im inicjatywami.
  4. Większość banków w Polsce bazuje na zagranicznym akcjonariacie. SKOK-i oparte są na polskim kapitale.

SKOK-i płacą podatki w Polsce przyczyniając się do rozwoju tutejszej infrastruktury, do powstawania nowych inwestycji.