SKOK dla patriotyzmu

SKOK dla patriotyzmu

Fundamentem misji, którą ruch spółdzielczy wywodzi wprost od działalności Franciszka Stefczyka, jest zarówno troska o polski kapitał, jak i kształcenie Polaków w mądrym i roztropnym patriotyzmie gospodarczym. Ten cel realizowany jest m. in. poprzez angażowanie się w cały szereg różnorodnych inicjatyw, którym przyświeca troska o to, co polskie.

Dzieje się tak od samego początku naszego ruchu. Podstawowym celem Franciszka Stefczyka było właśnie stworzenie warunków możliwości godnego życia ludziom niezamożnym i wzmacnianie Polski siłą samorządności. Dziś ruch spółdzielczy czerpie inspirację ze szczytnej działalności swojego patrona. Przywiązanie do tradycji i realizowanie misji społecznej łączymy z dynamicznym rozwojem sektora i z innowacyjnością świadczonych usług. Jesteśmy jednym z ostatnich bastionów polskiego kapitału.

Troska o dobro wspólne, które rozumiane jest jako rozwój regionu i miłość do Ojczyzny, to cecha charakterystyczna ruchu spółdzielczego samego początku działalności. To nie slogany marketingowe i puste hasła. To żywa wiara w to, że budując ruch spółdzielczy w oparciu o rodzimy kapitał mamy obowiązek służyć naszej Ojczyźnie. To właśnie dlatego to z inicjatywy unii kredytowych finansowano np. Legiony Polskie w 1914 roku, ale także prace naukowe Adama Krzyżanowskiego, Kazimierza Kumanieckiego, Feliksa Koniecznego czy Eugeniusza Romera.

Tradycja dbałości o Polskę to nasz znak rozpoznawczy. To dlatego dziś wspieramy godne lokalne inicjatywy i angażujemy się w rozwój gospodarczy wielu regionów naszego kraju. Pomagamy szkołom, domom dziecka, zdolnym sportowcom i utalentowanej młodzieży. Równie mocno angażujemy się we wsparcie polskiej kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.