SKOK dla Kościoła

SKOK dla Kościoła

Wspieranie skarbów dziedzictwa narodowego oraz przywiązanie do wartości katolickich i wiary jest elementem, który wyróżnia spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Dla członków naszej wspólnoty są to wartości niezwykle ważne, podobnie jak i społeczna nauka Kościoła i patriotyzm, którego jednym z przejawów jest szczególna troska o dobra kulturowe.

Choć SKOK-i wspierają najbardziej znane i najcenniejsze skarby polskiej kultury, to nie brakuje ich zaangażowania także w mniejsze inicjatywy, rozsiane w poszczególnych regionach naszego kraju. Z dumą wspieramy wszystko, co przyczynia się do wzrostu Kościoła.

Pielęgnujemy wartości patriotyczne i chrześcijańskie, co znajduje odzwierciedlenie w imprezach, filmach, koncertach, festiwalach, nad którymi sprawujemy mecenat.

Wspieramy także cele kultu religijnego, dofinansowując parafie rzymskokatolickie czy pielgrzymki i inicjatywy prowadzone przez podmioty związane z Kościołem.