SKOK dla edukacji

SKOK dla edukacji

Edukacja społeczeństwa odgrywa szczególną rolę w przypadku usług finansowych. Rozumiejąc wyzwania współczesnego świata i odpowiedzialność sektora spółdzielczego względem kolejnych pokoleń, SKOK-i aktywnie działają na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i podejmują walkę ze skutkami wykluczenia finansowego, którego poważne konsekwencje są szkodliwe zarówno dla gospodarki, jak i samych konsumentów.

Dążąc do likwidacji niebezpiecznego zjawiska wykluczenia, SKOK-i aktywnie angażują się w szereg inicjatyw mających służyć poprawie sytuacji materialnej swoich członków. Organizujemy również akcje edukacyjne, które uczą konsumentów tego, jak funkcjonować w niełatwym świecie finansów.

Od 2006 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej, organizowany jest konkurs ekonomiczny dla gimnazjalistów z całej Polski pod nazwą "Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów". Celem tej cyklicznej akcji jest propagowanie wiedzy ekonomicznej wśród najmłodszych. To właśnie wsparcie udzielone młodzieży stanowi dla sektora spółdzielczego istotny wyznacznik charakteru, jakości i dziedzictwa  wywodzonego od swojego wielkiego patrona, Franciszka Stefczyka.