SKOK dla dzieci

SKOK dla dzieci

Jednym z elementów naszej misji jest troska o dobro człowieka. W myśl przyświecających SKOK-om ideałów, niesiemy pomoc osobom potrzebującym i znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.

Na regularne wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne borykające się z trudnościami finansowymi, które kilkakrotnie wspieraliśmy. Z inicjatywy Kasy Stefczyka, w roku 2012 Fundacja Stefczyka nawiązała relację z poznańskimi pięcioraczkami, natomiast od roku 2013 podjęto zobowiązanie do stałego, regularnego dofinansowywania pięcioraczków.

Prowadziliśmy także dwa projekty oświatowe z dziedziny ekonomii, realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Celem obu projektów była edukacja finansowa kierowana do młodzieży w wieku szkolnym.

Fundujemy stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów, wyróżniających się dodatkową pracą społeczną i charytatywną. Wypłacamy stypendia w regularnych, miesięcznych transzach dla kilkunastu zakwalifikowanych osób.

Sprawujemy także opiekę nad domami dziecka z całej Polski, wspierając inicjatywy rozwijające pasje wychowanków, umożliwiając kreatywne spędzanie czasu wolnego oraz odbywania wyjazdów wakacyjnych. Tradycyjnie już w okresie Świąt Bożego Narodzenia obdarowaliśmy dzieci upominkami.

Dzieci chore i cierpiące również mogą liczyć na nasze wsparcie, wobec czego nasze zaangażowanie w tym obszarze jest znaczne. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Stefczyka chore na nowotwór dzieci ze Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Bydgoszczy miały możliwość wyjazdu wakacyjno – rehabilitacyjnego nad morze.

Kontynuowaliśmy również współpracę z Fundacją Bajkowa Fabryka Nadziei, która działa na rzecz polepszenia samopoczucia i spełniania marzeń dzieci onkologicznie chorych. W 2013 roku wspólnie z w/w Fundacją zapewniliśmy dzieciom następujące atrakcje: wyjazdy (dla dzieci, których stan zdrowia na to pozwalał) do Warszawy na zwiedzanie miasta oraz do Gdańska na mecz piłki nożnej Lechia Gdańsk – FC Barcelona, a także udział w zabawie świątecznej (konkurs plastyczny) wraz z wieczerzą wigilijną oraz upominkami, wszystko na terenie Oddziału Onkologii Dziecięcej w szpitalu w Białymstoku.