Nieścisłości w raporcie KNF

20 listopada br. Andrzej Jakubiak, szef Komisji Nadzoru Finansowego, podczas obrad Senatu przedstawił - na wniosek przedstawiciela Platformy Obywatelskiej - Informację Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji i bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków. W trakcie debaty poruszono m.in. wnioski z październikowego opracowania KNF pt. „Informacja w sprawie powiązań kapitałowych i personalnych w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych”. Raport przedstawiony przez szefa KNF-u pełen jest przekłamań, niedomówień i półprawd.

Niestety, podczas senackiej debaty - głosami senatorów Platformy Obywatelskiej - odmówiono prawa do wypowiedzi prezesowi Kasy Krajowej. Dlatego prezentujemy odpowiedź na raport KNF-u i odkłamujemy nieprawdziwe tezy w nim zawarte: