Popiełuszko: "Wolność jest w nas"

Popiełuszko: "Wolność jest w nas"

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe zawsze cechował silny patriotyzm. Niejednokrotnie sponsorowały wydarzenia upamiętniające zasłużonych Polaków oraz związane z istotnymi faktami historii polski.

Tym samym SKOK wsparły film „Popiełuszko, wolność jest w nas” opowiadający o pełnym poświęcenia życiu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Historia legendarnego Kapelana „Solidarności” ukazała jak ważne są: prawda, odwaga i głoszenie miłosierdzia, wartości bardzo bliskie genezie odrodzenia w Polsce po 1989 r. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.