Okręt Kościoła

Okręt Kościoła

W 2007 roku z inicjatywy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w gdańskim Muzeum Historycznym, w budynku Dworu Artusa, zawisł model okrętu przygotowanego na bazie obrazu „Okręt Kościoła”, którego symulakrum znajduje się w zbiorach tegoż muzeum.

Po 3 latach prac nad budową modelu znalazł on swoje miejsce w Wielkiej Hali Dworu Artusa. Obraz „Okręt Kościoła” symbolizował potęgę Kościoła oraz siłę i zwartość wspólnoty mieszkańców Gdańska. Przedstawia czteromasztowy okręt wyposażony w fantastyczną, nierzeczywistą liczbę armat.

Alegoria wyrażała przekonanie fundatorów, że nadzieje na zbawienie należy pokładać w wierze, zaś pokój i bezpieczeństwo znajdą oni pod opieką Polski.