Litania Polska

Litania Polska

Pamiętając o wartościach katolickich, społecznej nauce kościoła oraz patriotyzmie, w 2002 roku -  w X rocznicę odrodzenia SKOK-ów - powstała Litania Polska z muzyką Zygmunta Koniecznego do tekstów księdza Jana Twardowskiego, dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.