Figura Maryi Niepokalanej

Figura Maryi Niepokalanej

Pielgrzymów przybywających na jasnogórskie błonia wita figura Maryi Niepokalanej ufundowana w dowód wdzięczności za wielowiekową opiekę nad Ojczyzną przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Wizerunek Maryi stoi w centralnym punkcie jasnogórskiego placu. Dzieło mierzące 185 cm i ważące 450 kg wykonał na prośbę spółdzielczych kas rzeźbiarz Kamil Drapikowski.