Czym są SKOK-i?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są instytucjami o charakterze spółdzielczym, które łączą grono ludzi połączonych ideą wspólnego oszczędzania i pożyczania sobie środków finansowych. SKOK-i stanowią alternatywę dla instytucji komercyjnych. Ich ideą jest realizacja misji społecznej, która przyczynia się do wzmacniania polskiej gospodarki i spajania społeczności lokalnych.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy Millward Brown, SKOK-om ufa aż 92 proc. ich członków.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, czyli SKOK-i, odrodziły się w Polsce na gruncie „Solidarności”. Jednakże wzory instytucji opartych – podobnie jak SKOK-i – na zasadach wspólnoty i wzajemności, znane są od wieków.

W 1890 roku Franciszek Stefczyk otwiera pierwszą Spółkę Oszczędności i Pożyczek. Kasy Stefczyka stały się alternatywą dla prymitywnych form pożyczania pieniędzy – zadłużania się u lichwiarzy. Celem przyświecającym Stefczykowi było nie tylko wsparcie finansowe. Założyciel Kas chciał sprawić, że polskie majątki, polska ziemia, pozostanie w rękach Polaków. Chciał też budować tożsamość narodową, bez której Polska po latach zaborów nie mogłaby się odrodzić. Dlatego wsparcie inicjatyw patriotycznych stało się wyróżnikiem Kas Stefczyka.

W myśl tej idei działają dzisiejsze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Na rodzimym rynku finansowym, zdominowanym przez podmioty o akcjonariacie zagranicznym, są ostoją polskiego kapitału. Pełniąc powierzoną sobie misję społeczną, SKOK-i zaangażowane są w realizacje, których wspierania nierzadko obawiają się inne instytucje – w działania o charakterze patriotycznym i katolickim, w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego. To zaangażowanie skutkuje wysokim zaufaniem ich członków.