Pomoc Ani Gabriel

Pomoc Ani Gabriel

Za względu na wywiedzioną ze spółdzielczości ideę samopomocy SKOK-i nie pozostają obojętne wobec losu swoich członków. Dostrzegając problemy i trudne sytuacje życiowe różnych osób, Kasa...