Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów

Biogramy i wspomnienia pokolenia Kolumbów

Spółdzielcze kasy wsparły Światowy Związek Żołnierzy AK w wydaniu książki, w której zamieszczono wspomnienia i biografie bohaterów walczących z okupantem niemieckim i sowieckim.

Angażując się w tę inicjatywę SKOK-i chciały upamiętnić dokonania bojowników o wolność, które budzą we współczesnym czytelniku patriotyczne reflUeksje.