Biała księga

Raport dotyczący procesu tworzenia prawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w latach 2005 – 2015: