Uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie potrzeby zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia dot. rachunkowości SKOK

Uchwała dotyczy potrzeby zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Pobierz