Pismo Kasy Krajowej do marszałka Sikorskiego

Pismo Kasy Krajowej do Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego ws. wypowiedzi Pani Izabeli Leszczyny z dni 9 kwietnia 2015 roku, podczas której Wiceminister Finansów RP stwierdziła, co następuje:

„KNF objęła nadzorem SKOK-i na początku 2013 r. i w maju weszła z inspekcją do SKOK-u Wołomin, wdrożyła postępowanie o ustanowienie zarządcy komisarycznego i złożyła doniesienie do prokuratury. Dlaczego tak długo trwało powoływanie zarządcy? Bo Kasa Krajowa się odwoływała. Żyjemy w państwie prawa. KNF obowiązują zasady i prawo wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Powyższa wypowiedź zawiera nieprawdziwe stwierdzenia, z których wynika w sposób oczywisty, że „powoływanie zarządcy” w SKOK Wołomin nie trwałoby tak długo, gdyby nie działania Kasy Krajowej, która „się odwoływała”, a KNF nie mógł w tej sytuacji powołać zarządcy szybciej, niż to faktycznie nastąpiło, gdyż musiał przestrzegać obowiązujących zasad, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Pełna treść pisma do pobrania w załączniku.

Pobierz