Petycja KRS do PE w sprawie dyskryminacji polskich spółdzielni

Ponad 120 tysięcy spółdzielców podpisało się pod Petycją Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacji przez krajowego ustawodawcę polskich spółdzielni, w tym spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

Petycja Krajowej Rady Spółdzielczej do Parlamentu Europejskiego została przyjęta i wpisana do rejestracji ogólnej Parlamentu Europejskiego w dniu 24 marca 2014 r. pod numerem 0662/2014 a następnie przekazana do Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. Czytamy w niej m.in., iż polski ,,ustawodawca stosuje metodę wyodrębniania poszczególnych spółdzielni spod działania głównej ustawy - Prawo spółdzielcze, w której ramach mieć powinny autonomię i specyfikę statutową, i normuje je w oddzielnych ustawach by łatwiej podporządkowywać polityce resortowej i kontroli resortów rządowych. Tak dzieje się z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, tak dzieje się ze spółdzielczością mieszkaniową w której zasobach mieszka dziś około 10 mln obywateli!’’.