Krajowa SKOK obala tezy ze sprawozdania Święcickiego

Krajowa SKOK skierowała do Krystyny Skowrońskiej (PO), przewodniczącej Komisji Finansów Publicznych (FPB) pismo, w którym odnosi się do treści sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Szereg ustaleń zawartych w tym sprawozdaniu pozostaje w sprzeczności ze stanem faktycznym lub nie znajduje uzasadnienia w treści zebranego przez podkomisję materiału dowodowego. Dzisiaj FPB będzie rozpatrywać sprawozdanie podkomisji.

Warto podkreślić, że sprawozdanie podkomisji ds. SKOK powstało w wyraźnym pośpiechu, choć Komisja Finansów Publicznych nie zakreśliła jej terminu zakończenia prac. Trudno oprzeć się wrażeniu, że sprawozdanie miało powstać przed posiedzeniem Trybunału Konstytucyjnego (29 i 30 lipca br.), który ma rozpatrzeć zgodność szeregu zapisów ustawy o SKOK z ustawą zasadniczą. Zdaniem Krajowej SKOK prawo obecnie regulujące działalność spółdzielczych kas jest wadliwe i uniemożliwia prawidłowy rozwój sektora.

Działalność podkomisji posła Święcickiego wpisuje się jednoznacznie w szeroki kontekst politycznej nagonki na SKOK-i, prowadzonej od wielu miesięcy przez polityków rządzącej Platformy Obywatelskiej.

Dowodem na prowadzenie politycznych targów wokół spółdzielczych kas jest wypowiedź wicepremiera Janusza Piechocińskiego, który w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” ujawnił, że był namawiany przez polityków Platformy Obywatelskiej do poparcia projektu powołania komisji śledczej w sprawie SKOK. Według Piechocińskiego PO twierdziła, że lider PSL „skorzysta na tym politycznie przed wyborami”. 

Pobierz