Komunikat prasowy Krajowej SKOK

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnym medialnym wywoływaniem tematu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Kasa Krajowa pragnie przypomnieć, że: 31 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny obecny modelu nadzoru, nieuwzględniający specyfiki małych kas i obowiązku stosowania w stosunku do nich mniej restrykcyjnych środków nadzorczych. Oznacza to, że ustawodawca musi ponownie przeanalizować przyjęty przez siebie model nadzoru nad kasami, by w całości stał się on zgodny z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP.

Kasy działają w innej formie niż banki i należy je odrębnie traktować. Obecne obrazowanie sytuacji finansowej SKOK jest wynikiem ciągłych zmian zasad rachunkowości dokonywanych w stosunku do kas przez ministra finansów. W ciągu dwóch lat dokonano cztery takie zmiany. Obecnie planowana jest następna zmiana, wpływająca na funkcjonowanie kas, która dotyczy zmian w regulacjach współczynnika wypłacalności SKOK i w opinii nie tylko przedstawicieli sektora, znacznie wpłynie na zaniżenie wyniku finansowego. Należy podkreślić, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, iż to rozporządzenie ma na celu „wyłącznie uciemiężenie kas”.

Kasa Krajowa wielokrotnie podkreślała, że nigdy nie oczekiwała od państwa jakiegokolwiek wsparcia. Nigdy nie zabiegała o przywileje. Zawsze podnosiła jedynie troskę o takie stanowienia prawa, aby było równe dla wszystkich podmiotów rynku finansowego, dając im takie same szanse rozwoju, co niestety nie jest możliwe przy obecnie obowiązującej ustawie o SKOK.

Więcej informacji:

Pobierz