Komunikat Krajowej SKOK w związku z zawieszeniem działalności SKOK Wołomin przez KNF

W związku z treścią komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zawieszenia SKOK Wołomin opublikowanego na stronach internetowych Komisji, Kasa Krajowa wyjaśnia, że zgodnie z wezwaniem Komisji doręczonym Kasie Krajowej w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 9.09 faksem przekazała Komisji o godzinie 11.53 w tym samym dniu szczegółowe ostateczne stanowisko w sprawie pomocy płynnościowej dla SKOK Wołomin, w którym poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o wszystkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych znanych Kasie Krajowej w związku z obecną sytuacją SKOK Wołomin, a także o działaniach mających na celu udostępnienie SKOK Wołomin wszystkich środków tej SKOK zdeponowanych lub ulokowanych w Kasie Krajowej. Kasa Krajowa także wcześniej na bieżąco informowała Komisję o wszystkich działaniach związanych z sytuacją płynnościową SKOK Wołomin.

Pobierz