Kasa Krajowa przekazuje środki dla członków Kasy Wspólnota

Jak informuje rzecznik prasowy KSKOK, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa 27 października 2014 sfinansowała wydatki na pokrycie roszczeń członków SKOK „Wspólnota” z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2014 r., działając w porozumieniu z Zarządcą masy upadłości SKOK „Wspólnota” w upadłości układowej, stosownie do przepisu art. 91 ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych sfinansowała wydatki w łącznej wysokości ponad 25,7 mln zł. na pokrycie roszczeń członków SKOK „Wspólnota” z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych w takim zakresie, w jakim środki te nie były objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.