Czemu służyła senacka debata o SKOK? - senator Henryk Cioch

"Żałuję bardzo, iż nie mogłem osobiście uczestniczyć w senackiej debacie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych odbytej w dniu 20 listopada 2014 r. Oglądałem jednak bezpośrednią jej transmisję" - pisze senator Cioch w swoim felietonie.

"Debata ta miała bardziej charakter polityczny, a nie merytoryczny. Mam nadzieję, że nie wywoła ona paniki wśród członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i nie zdestabilizuje rynku kapitałowego w Polsce. Skutki ewentualnej paniki byłyby odczuwalne również dla banków komercyjnych i banków spółdzielczych" - zauważa autor.