Łukasz Nowak z Kasy Centrum nagrodzony przez WYCUP

Łukasz Nowak - Kasa Centrum

Podczas konferencji Światowej Rady Związków Kredytowych Rada Młodych (WYCUP) przyznała stypendia. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Łukasz Nowak z Kasy Centrum.

Tegoroczne projekty i działania laureatów ogłoszonych podczas Wirtualnego Forum 2020 koncentrowały się na różnorodności, równości oraz integracji. Stypendia WYCUP 2020 otrzymali:

  • Vita Hernandez – USA;
  • Vinicius Mattia – Brazylia;
  • Łukasz Nowak – Polska.

Zwycięzców wybrano spośród 22 nominacji, które przez kilka miesięcy napływały z całego świata. Program stypendialny WYCUP skierowany jest do osób w wieku 40 lat lub młodszych, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój spółdzielczości finansowej i mogą stanowić wzór do naśladowania dla spółdzielni finansowych w innych częściach świata. Program WYCUP realizowany jest od 2001 roku, w jego ramach przyznano już ponad 90 stypendiów.

Łukasz Nowak – laureat WYCUP 2020

Uczestnicy wirtualnego forum Młodych Profesjonalistów WYCUP 2020 dyskutowali na tematy skupiające się na gospodarczym i ekonomicznym znaczeniu spółdzielczych kas pożyczkowych w różnych częściach świata z uwzględnieniem programów różnorodności, równości i integracji. Wystąpienie plenarne wygłosił Kevin Martin, wiceprezes Schools First Federal Credit Union ze Stanów Zjednoczonych. Mówił m.in. korzyściach płynących z integracji:

Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli SKOK-i dbają o rozwój integracyjnego modelu wśród pracowników to proces pozyskiwania nowych pracowników staje się dużo łatwiejszy. Zaangażowani pracownicy będą rekrutować inne utalentowane osoby do pracy w waszych SKOK-ach zauważył.

Podczas forum odbyło się spotkanie absolwentów WYCUP, na którym byli stypendyści dyskutowali o tym, w jaki sposób mogą włączyć się w budowanie światowego systemu spółdzielczości finansowej opartego na wspieraniu różnorodności, równości i integracji. Podczas Forum dyskutowano również o zmienianiu świata poprzez zaangażowanie młodzieży oraz rozwijano umiejętności pokonywania przeciwności losu.