Rafał Matusiak przewodniczącym Światowej Rady Związków Kredytowych

Rafał Matusiak - przewodniczący Światowej Rady Związków Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) wybrała Polaka, prezesa Krajowej SKOK Rafała Matusiaka, na przewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. To jedno z najwyższych stanowisk piastowanych przez Polaka w świecie globalnych finansów.

Ponad 90 delegatów z całego świata uczestniczyło w walnym zgromadzeniu WOCCU decydując o kwestiach kluczowych dla światowej spółdzielczości finansowej. Wśród najważniejszych decyzji, jakie zapadły podczas szczytu znalazł się wybór nowego przewodniczącego WOCCU, który będzie pełnił swą funkcję przez najbliższe dwa lata.

W imieniu własnym i członków SKOK w Polsce dziękuję za ten wielki zaszczyt – powiedział Matusiak obejmując stanowisko.

Rafał Matusiak został przewodniczącym Rady Dyrektorów WOCCU po sześciu latach obecności w zarządzie tej organizacji. Po raz pierwszy został wybrany na stanowisko dyrektora zarządu w lipcu 2015 r. Następnie w 2017 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Zarządzania i Wyborów. Od 2018 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i sekretarza WOCCU. Prezes Krajowej SKOK, obejmując nową funkcję, zadeklarował, że będzie dążył do ochrony i promowania modelu działalności unii kredytowych na całym świecie.

Rozwój spółdzielczego modelu działalności finansowej jest szczególnie rozpowszechniony w krajach anglosaskich, dynamicznie rozwija się w Afryce i Azji generując nowe perspektywy zwalczania wykluczenia społecznego i dotarcia z usługami finansowymi do potrzebujących uczestników rynku. Szczególnie podkreślana przez ekspertów jest odporność unii kredytowych na globalne kryzysy i zawirowania gospodarcze.

Unie Kredytowe (w Polsce znane jako SKOK-i) są szeroko rozpowszechnioną formą działalności finansowej obecną na wszystkich kontynentach i stanowią alternatywę dla banków komercyjnych. Organizacją zrzeszającą kasy spółdzielcze jest Światowa Rada Związków Kredytowych, do której należy 85 400 kas ze 118 krajów. Łącznie obsługują one 274 miliony ludzi. W latach 2013 – 2015 funkcję przewodniczącego Światowej Rady również pełnił Polak, Grzegorz Bierecki.