Akcja łagodzenia skutków epidemii COVID-19 „Dzisiaj pomóż seniorom”

Dzisiaj pomóż seniorom

Zarząd Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej przyjął zaszczytny tytuł partnera programu: „Dzisiaj Pomóż Seniorom”.

Organizatorami akcji są: Fundacja Niedziela, Instytut Mediów i Tygodnik katolicki Niedziela. Udział Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wynika z zaangażowania środowiska SKOK w łagodzenie społecznych skutków epidemii COVID-19. Bezpośrednią przyczyną podjęcia działań jest jeden z wielu tragicznych przypadków domów pomocy społecznej, którym brakuje podstawowych środków ochrony osobistej. Sprawa jest pilna! To stan, o którym często dowiadujemy się nagle: personelowi i zarządzającym DPS-ami brakuje odwagi czy przebojowości by prosić o pomoc a często powodem jest zwykły wstyd, bo przecież dotychczas świetnie dawali sobie radę! Niestety, tym razem skala problemu przerosła ich możliwości ale nie przerosła nas – tego w co wierzymy – naszej gotowości do pomocy bliźnim.

Dom Pomocy Społecznej św. Antoniego w Częstochowie, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia potrzebuje naszego wsparcia. Zachęcamy do nagłaśniania akcję pomocy wśród członków Kas i popularyzowania jej na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz wydawnictwach prasowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo w najbliższym numerze Tygodnika Niedziela, który ukaże się 10 maja.


Poniżej dane do przelewów na jakie można przekazywać charytatywne wsparcie:

Fundacja Niedziela. Instytut Mediów

nr konta: 65 1140 2004 0000 3602 7608 3791 (koniecznie z dopiskiem DPS)