Światowa Rada Związków Kredytowych zaleca elastyczność w regulacjach finansowych podczas pandemii koronawirusa

Unie kredytowe i spółdzielnie finansowe na całym świecie są gotowe służyć swoim członkom i świadczyć niezbędne usługi finansowe podczas pandemii koronawirusa (COVID-19).

Unie kredytowe wielokrotnie udowodniły, że w czasie zawirowań rynkowych zapewniają bardzo potrzebną stabilność i niezbędne usługi. Kryzys spowodowany koronawirusem niewątpliwie będzie miał znaczący wpływ na całą gospodarkę, wywierając presję na obniżenie dochodu netto i obniżenie wskaźników wartości netto. Niemniej jednak unie kredytowe są gotowe do odegrania znaczącej roli w pomaganiu członkom w zaspokajaniu ich potrzeb finansowych w czasie tego kryzysu, jednocześnie działając w sposób bezpieczny i solidny.

Poniższa lista zawiera sugerowane zalecenia dla organów nadzoru, które należy rozważyć, aby pomóc spółdzielniom kredytowym w tym okresie:

  • Zachęcanie spółdzielni kredytowych do udzielania pożyczek swoim członkom dotkniętym kryzysem na specjalnych warunkach i przy ograniczonej dokumentacji;
  • Zrezygnowanie lub zapewnienie elastyczności w zakresie terminów składania sprawozdań;
  • Zapewnienie linii gwarancyjnych kredytów dla spółdzielni kredytowych za pośrednictwem odpowiedniego dostawcy płynności, takiego jak bank centralny lub fundusz gwarancji depozytów;
  • Udzielanie kredytów w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych spółdzielni kredytowych za pośrednictwem odpowiedniego krajowego instrumentu wsparcia płynności;
  • Umożliwienie tymczasowego świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów niebędących członkami, w tym dostępu do sieci bankomatów lub innych usług w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb w sytuacjach awaryjnych (bez nakładania opłat za takie usługi, które przekraczają jego koszty bezpośrednie);
  • Złagodzenie ograniczeń związanych z możliwością świadczenia usług przez banki korespondentów na rzecz unii kredytowych;
  • Zapewnienie krótkoterminowych dotacji dla unii kredytowych dotkniętych kryzysem w celu udzielenia im pomocy w dostosowaniu ich działalności w sytuacjach kryzysowych;
  • Zagwarantowanie elastyczności w odniesieniu do wszelkich regulacji prawnych w celu zapewnienia uniom kredytowym możliwości nieprzerwanego świadczenia swoich usług;
  • Umożliwienie uniom kredytowym prowadzenia posiedzeń zarządu, rady nadzorczej lub spotkań członkowskich za pośrednictwem środków elektronicznych lub wideokonferencji.

WOCCU przyznaje, że wszystkie sugestie mogą nie być adekwatne w każdych warunkach prawnych i powinny być pozostawione do uznania regulatora na szczeblu krajowym. WOCCU oświadcza ponadto, że wszystkie unie kredytowe będą nadal ponosić odpowiedzialność za wszelkie wymogi i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu. Jednocześnie WOCCU wzywa do elastyczności regulacyjnej dla unii kredytowych, aby pomóc społeczeństwu w czasie tego kryzysu.

Wszelkie pytania w związane z powyższym oświadczeniem prosimy kierować do Andrew Price, Vice President of Advocacy (aprice@woccu.org).