Rodzinne rozmowy o świecie finansów. Aktualizacja: przedłużenie przesyłania prac konkursowych do 15 maja

Rodzinne rozmowy o świecie finansów

Uwaga: W związku z panującym stanem epidemii konkurs „Rodzinne rozmowy o świecie finansów” został przedłużony do 15 maja 2020 roku.

W dniu 1 marca rozpoczął się konkurs „Rodzinne rozmowy o świecie finansów” organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy w zakresie finansów, budżetu domowego, oszczędzania, wydatków i ekonomii wśród rodzin. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Praca powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4 obejmująca zagadnienie/a z zakresu ekonomii / finansów / budżetu domowego jakie według uczestnika konkursu rodzic powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia

z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów”

Termin nadsyłania prac: do dnia 17 kwietnia 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Do wygrania nagroda pieniężna w kwocie 600 zł.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Formularz: https://www.skef.pl/wp-content/uploads/2020/03/formularz-konkursowy-Rodzinne-rozmowy-o-%C5%9Bwiecie-finans%C3%B3w.pdf

Regulamin: https://www.skef.pl/wp-content/uploads/2020/03/regulamin-Rodzinne-rozmowy-o-%C5%9Bwiecie-finans%C3%B3w.pdf