Emerytury i renty na rachunkach w SKOK-ach

Emerytury i renty na rachunkach w SKOK-ach

Posiadacze rachunków w SKOK-ach muszą pamiętać o zmianie ich numeracji. Osoby, które otrzymują emeryturę czy rentę na rachunek, powinny zaktualizować numer swojego rachunku.

Posiadacze rachunków w Kasach powinni zaktualizować swoje numery kont czyli przekazać instytucjom przelewającym im pieniądze (np. ZUS-owi) nowe numery kont. Spowodowane jest to wprowadzaniem w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, dokonanej w 2016 roku, ujednolicającej zasady nadawania numerów rachunkom we wszystkich instytucjach finansowych.  Kończą się okresy przejściowe i w trosce o bezpieczne i sprawne korzystanie z własnego konta należy zadbać o zgłoszenie zmiany tym instytucjom i osobom fizycznym, które przelewają nam pieniądze ( pracodawcom, urzędowi skarbowemu, organom wypłacającym świadczenia emerytalne i rentowe itp.).

Przypominając o konieczności zaktualizowania swojego numeru i zbliżającego się zakończenia okresu przejściowego informujemy jednocześnie o tym, że wpłaty dokonywane na „stary” rachunek będą nadal docierały do członków Kas. Informacje medialne o tym, że jeśli ZUS, po dacie kończącej okres przejściowy (np. dla Kasy Stefczyka jest to 27 stycznia 2020 roku) przekaże emeryturę na stary rachunek to wróci ona do Zakładu są nieprawdziwe. Przygotowany został mechanizm zapewniający także „spóźnialskim” możliwość otrzymania należnej im emerytury czy renty. W Kasie Stefczyka numery rachunków zostały zmienione 1 maja ubiegłego roku  z uwagi na potrzebę jak najszybszego poinformowania członków o zachodzącej zmianie i sprawne wdrożenie nowej numeracji rachunków przy jak najdłuższym okresie przejściowym. Członkowie Kasy byli o zmianach szeroko informowani. Bliższe informacje nadal uzyskają Państwo we wszystkich placówkach Kas.