Przedstawiciele SKOK-ów spotkali się z posłami Parlamentu Europejskiego

Spotkanie SKOK-ów z posłami Parlamentu Europejskiego

Reprezentanci europejskich związków kredytowych spotkali się w Brukseli z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby omówić wyzwania stojące przed spółdzielniami finansowymi działającymi na terenie Unii Europejskiej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat European Deposit Insurance Scheme, kluczowego zagadnienia regulacyjnego, które ma służyć jako wsparcie dla krajowych przepisów dotyczących ubezpieczeń depozytów.

– Zapewnienie odpowiednich regulacji prawnych europejskim spółdzielniom finansowym jest konieczne, aby mogły one rozwijać swoje usługi m.in. w słabo rozwiniętych obszarach wiejskich, które desperacko potrzebują dostępu do uczciwego kredytu – mówił podczas spotkania Billy Kelleher, eurodeputowany i współprzewodniczący grupy interesów unii kredytowych w Parlamencie Europejskim.

W trakcie obrad wymieniano poglądy na temat możliwości lepszego dostosowania regulacji prawa europejskiego do specyfiki unii kredytowych, tak aby spółdzielnie finansowe mogły bez przeszkód rozwijać się na terenie UE.

– Cieszę się, że UE jest zainteresowana wspieraniem europejskich organizacji spółdzielczości finansowej. Obserwujemy na całym świecie, że wszędzie tam, gdzie unie kredytowe dostają od ustawodawcy odpowiednie ramy prawne do działania, mogą znacząco przyczynić się do poprawy kondycji finansowej swoich członków. Mam nadzieję, że UE będzie coraz lepiej dostosowywać przepisy do specyfiki działania unii kredytowych – powiedział Andrew Price, wiceprezes WOCCU.

W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele związków kredytowych z Estonii, Irlandii, Łotwy oraz Polski. SKOK-i reprezentowali: Paweł Grzesik, Pełnomocnik Zarządu Kasy Krajowej oraz Dominik Bierecki, Członek Rady Nadzorczej Kasy Krajowej.

Europejską Sieć Unii Kredytowych (ENCU) tworzy osiem narodowych związków kredytowych państw europejskich oraz Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU). ENCU jest organizacją, która reprezentuje unie kredytowe na arenie Unii Europejskiej.