Coraz więcej ludzi na świecie należy do SKOK-ów

Raport statystyczny WOCCU za 2018 r.

Opublikowany przez Światową Radę Związków Kredytowych raport statystyczny pokazuje, że globalny ruch spółdzielczości finansowej powiększył się w 2018 roku o 14 milionów członków. Unie kredytowe obecne są już w 118 krajach i liczą sobie ponad 274 miliony osób stowarzyszonych.

W zeszłym roku największy wzrost członkostwa zanotowały unie afrykańskie i azjatyckie. Od początku dekady liczba członków kas na całym świecie wzrosła o 90 milionów, a od 2016 o prawie 40 milionów.

– Dynamiczny rozwój ruchu kredytowego na całym świecie możliwy jest dzięki naszej misji – “Ludzie ponad zyskami” – mówi prezes i dyrektor generalny WOCCU, Brian Branch. – Obserwujemy wysoki wzrost szczególnie wśród unii, które świadczą swoje podstawowe usługi za pośrednictwem kanałów internetowych i mobilnych. Wzrost ten wynika z zapotrzebowanie konsumentów na wygodę jaką zapewnia gospodarka cyfrowa – dodaje.

W 2018 roku światowe aktywa unii kredytowych powiększyły się o ponad 3%. Wzrosły również oszczędności, pożyczki i rezerwy.

Doroczny raport WOCCU powstaje w oparciu o dane otrzymywane od poszczególnych zrzeszeń krajowych. Zawiera najbardziej kompleksowe dane na temat światowego ruchu spółdzielczości finansowej.