Konferencja WOCCU

Konferencja WOCCU 2019

Od 28 do 31 lipca br. na Bahama odbywało się spotkanie przedstawicieli unii kredytowych z całego świata. Przedstawicieli zrzeszonych w Światowej Radzie Związków Kredytowych – Word Council of Credit Unions, Inc (WOCCU).

Podczas tego wydarzenia Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej, centralnej instytucji SKOK, został ponownie wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów WOCCU. To bardzo duże wyróżnienie dla polskich kas. Najwyższe stanowisko w międzynarodowej instytucji finansowej przez kolejne 2 lata piastowane będzie przez Polaka.

Rafał Matusiak - Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU
Rafał Matusiak – Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów WOCCU
Konferencja WOCCU 2019
Konferencja WOCCU 2019


Więcej informacji na stronie:
http://www.woccu.org/