Konkurs „Smaki polskich regionów”

Konkurs „Smaki polskich regionów”

W dniu 9 lipca rozpoczął się konkurs „Smaki polskich regionów” organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF),
 • posiadać status członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK),
 • być osobą:
  • fizyczną
  • pełnoletnią
  • posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  • zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Praca powinna się składać z dwóch elementów:

 • pisemnego przedstawienia pomysłu na promocję produktu regionalnego, wybranego przez uczestnika konkursu
 • pisemnego przedstawienia przepisu kulinarnego wykorzystującego promowany produkt regionalny

Praca powinna składać się co najmniej 2 stron w formacie A4.

Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem „Czasu Stefczyka”, więc w numerze sierpniowym i wrześniowym będzie udostępniony formularz konkursowy.

Pracę konkursową należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Smaki polskich regionów”  do dnia 10 września 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 25 października 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Tu można pobrać formularz zgłoszeniowy.