XXVII Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

XXVII Krajowa Konferencja SKOK

28 czerwca 2019 roku odbyła się w Gdańsku XXVII Krajowa Konferencja Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Miejscem Konferencji było Muzeum II Wojny Światowej a jej hasło brzmiało: Wspólnota Godność Solidarność. Do hasła nawiązał w swoim kazaniu podczas mszy świętej, którą od lat rozpoczynają się coroczne spotkania SKOK-ów, biskup pomocniczy diecezji pomorskiej Zbigniew Zieliński mówiąc zebranym na mszy uczestnikom o znaczeniu tych pojęć dla pełnego oddania istoty relacji między ludźmi ale także relacji między człowiekiem a Bogiem. Mszę odprawiono w bazylice św. Brygidy, gdzie po nabożeństwie działacze SKOK-ów z całej Polski zapoznali się, dzięki życzliwości proboszcza ks. Zygmunta Kowalskiego, z postępem prac nad bursztynowym ołtarzem.

Podczas sesji plenarnej odczytany został list, który do jej uczestników wystosował Andrzej Duda, prezydent RP:

– Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje ogromnie istotne dla rozwoju gospodarczego – pisał prezydent – a także społecznego. Dysponując bogatym dorobkiem, odwołując się do bogatych tradycji polskiej spółdzielczości i działalności patrona Kas, Franciszka Stefczyka, potrafią państwo trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Dlatego Krajowe Konferencje SKOK mają od lat rangę ważnego wydarzenia w życiu publicznym naszego kraju. Spotykacie się państwo w Gdańsku, miejscu symbolicznym, będącym doniosłem punktem odniesienia dla polskiej historii o tożsamości. To tutaj, na Wybrzeżu, od niemieckiego ataku na Westerplatte, od agresji III Rzeszy na naszą Ojczyznę, rozpoczęła się II Wojna Światowa. Obecnie w sposób szczególny zwracamy się ku tamtym tragicznym wydarzeniom. Będziemy bowiem już wkrótce obchodzić 80-tą rocznicę wybuchu wojny. O tym, jak traumatyczne to było wydarzenie opowiada muzeum, które stanowi dzisiaj forum państwa obrad.

Najważniejszym punktem obrad sesji plenarnej było wystąpienie programowe Rafała Matusiaka, prezesa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

– Potrzebujemy dobrych przepisów. Przede wszystkim dobrej ustawy o skok. Apelowaliśmy o jej zmianę w przeszłości – apelujemy nadal. To prawo nas uciska, to prawo nie zostało napisane po to aby nam pomóc. To prawo powstało w zupełnie innym celu i jako takie wymaga pilnie zmiany. Apeluję do parlamentarzystów – dajce nam dobre prawo. Dobre czyli adekwatne do charakteru naszej działalności oraz umożliwiające realizację celu dla jakiego powstają Kasy – mówił prezes Matusiak.

– SKOK-i budują i wzmacniają wspólnoty lokalne. Siła tych wspólnot pozwoliła nam przetrwać najtrudniejsze chwile i zdać najtrudniejsze egzaminy. SKOK-i walczą o godność, przypominając o tym co ważne w życiu każdego narodu, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. SKOK-i były, są i będą solidarne. Solidarne ze swoimi członkami, którym pomagają. Solidarne z organizacjami pielęgnującymi podobne wartości. Solidarne z Polską ponieważ są polskimi organizacjami z wyłącznie polskim kapitałem – dodał szef Kasy Krajowej.

Istotnym fragmentem wystąpienia programowego było wskazanie perspektyw rozwoju spółdzielczych kas na najbliższe lata. Zostały określone „trzy filary” tego procesu przez prezesa zarządu Kasy Krajowej. Według przyjętej strategii tymi filarami będą: wizerunek, nowoczesne technologie i sposoby świadczenia usług oraz planowanie. Dwóm pierwszym tematom poświęcone były panele dyskusyjne, które odbyły się po sesji plenarnej.

A na sesji wręczono jeszcze najwyższą nagrodę sektora SKOK – Feniksa, której laureatem został Janusz Wnuk, prezes SKOK Kozienice. Laureat otrzymał swoją nagrodę za całokształt dokonań dla sektora SKOK, a jego laudację wygłosili wspólnie senator Grzegorz Bierecki i prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak. Laureatami krajowego konkursu dla młodych profesjonalistów i działaczy ruchu SKOK zostali Łukasz Nowak ze SKOK-u Centrum i Piotr Pałka z Kasy Krajowej. Nagrody wręczyły przedstawicielki zarządu Kasy Krajowej Joanna Mędrzecka i Małgorzata Gatz.
W czasie Konferencji uhonorowano także pamięć prof. A. Jedlińskiego, jednego z twórców SKOK-ów. Książkę upamiętniającą postać śp. profesora zaprezentował Dominik Bierecki.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły dwa panele. Na pierwszym zaprezentowana została Biała Księga Instytutu Staszica poświęcona regulacjom dotyczącym SKOK nosząca tytuł Regulacja, Nadregulacja, Misja. Panel moderował dziennikarz Wiktor Świetlik a udział w nim wzięli przedstawiciele Warsaw Enterprise Institute Katarzyna Włodarczyk-Niemyjska i Tomasz Wróblewski. Instytut Staszica reprezentował dr Dawid Piekarz, współautor opracowania a Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Wiktor Kamiński i Rafał Matusiak. Biała Księga została wcześniej przedstawiona uczestnikom podczas sesji plenarnej i stanowiła część materiałów konferencyjnych. Z Księgą mogą się Państwo zapoznać się poniżej:

Drugi panel poprowadził Maciej Ruczyński, wiceprezes Kasy Krajowej. Panel dotyczył nowoczesnych technologii stosowanych na rynku usług finansowych i był także głosem w dyskusji na temat sposobów zachęcania osób młodych do korzystania z usług spółdzielczych kas, warunków temu sprzyjających i szerzej: „odnawianiu bazy członkowskiej”.

XXVII Krajowa Konferencja SKOK, która odbyła się 28 czerwca w Gdańsku, była nie tylko dyskusją o przyszłości sektora SKOK w Polsce i podsumowaniem działań Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w ubiegłym roku. Była niezwykle istotnym głosem środowiska spółdzielczych kas na temat rozwoju – i jego barier – spółdzielczości jako odmiennej formy gospodarowania, komplementarnej wobec innych elementów polskiej gospodarki. Głosem upominającym się o obecność rzeczywistą – a nie tylko deklarowaną – polskiego kapitału jako siły napędowej wielu przedsięwzięć a także na temat racjonalnego wykorzystania, również w sferze społecznej, kulturalnej, dorobku i doświadczeń zdobytych przez ludzi SKOK-ów w ciągu 27 lat budowania sektora spółdzielczych kas. Była deklaracją udziału i zaproszeniem do dyskusji o kształcie przyszłej Polski.