SKOK-i pomagają w „Akcji pomocy Polakom na Wschodzie”

Akcja pomocy Polakom na Wschodzie

W 2018 roku po raz trzeci odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej „Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie”. Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała 6 wyjazdów z darami dla rodaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi, w Mołdawii i Kazachstanie. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe były jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia. 26 marca w Pałacu Prezydenckim podsumowano kolejną edycję Akcji. Wcześniej, w lutym 2019 roku rozpoczęła się jej czwarta odsłona i znów SKOK-i biorą w niej udział.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w „Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie” nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale o to, by „spotkać się, być razem, uścisnąć rękę”. – Żeby było to poczucie, że z jednej strony są nasi rodacy, gdzieś daleko poza obecnymi granicami RP, ale z drugiej strony także, żeby oni czuli, że jest Polska i że Polska o nich pamięta – powiedział. Spółdzielcze kasy podczas spotkania reprezentował prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej Rafał Matusiak.

Akcja wsparcia Polaków zamieszkujących dawne Kresy II Rzeczypospolitej została zapoczątkowana w 2016 r. dzięki zaangażowaniu Polonii mieszkającej na Zachodzie. W kolejnych latach do pomocy włączyły się spółki skarbu państwa, prywatne firmy i indywidualni darczyńcy. Kancelaria Prezydenta zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, zapewnia m.in. transport darów dla naszych rodaków. W ciągu trzech lat (2016-2018) dotarto do 48 miejscowości na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Mołdawii, Rumunii i Kazachstanie, by spotkać się z ponad 10 tysiącami mieszkających tam rodaków. Przekazano ponad 22 tony żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego. Wyjazdy są także okazją do odwiedzin w domach osób szczególnie zasłużonych dla pielęgnowania polskości, które często są w podeszłym wieku, ubogie i samotne. W obecnej, IV edycji Akcji, przedstawiciele KPRP odwiedzili już miejscowości w okręgu lwowskim na Ukrainie. W kwietniu planowany jest wyjazd do Mołdawii, a w czerwcu – na Ukrainę.

Więcej o Akcji na stronie Kancelarii Prezydenta.

Wielkanocna zbiórka darów nastąpi pod koniec kwietnia.

W związku z tym już dziś zwracamy się z uprzejmą prośbą dostarczenie do Kasy Krajowej w terminie do dnia 10 kwietnia br. wszelkiego rodzaju środków czystości i chemii gospodarczej w długą datą ważności.

Wszystkich Państwa zachęcamy do przyłączenia się do tej szlachetnej akcji.