Miliardy na SKOK-i? To fikcja i mydlenie oczu!

  1. SKOK-i dołączyły do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie odpowiednich przepisów – ustawy, za którą stali politycy PO i PSL-u. Ustawy, za którą głosowali ludzie powiązani ze środowiskiem bankowym, politycy będący na urlopach na czas pełnienia mandatu.
  2. Do czasu objęcia ustawą, przez 20 lat nie doszło w sektorze SKOK do upadłości, a żaden z członków spółdzielczych kas nie stracił swoich oszczędności i nie musiał się o nie upominać.
  3. Pomoc finansowa BFG, o której tak często mówią w mediach „eksperci”, szafując przy tym wysokimi kwotami, przeznaczana jest m.in. na finansowanie przejęć instytucji finansowych w trudnej sytuacji. W przypadku SKOK-ów te pieniądze trafiają do banków przejmujących! Trafiają tam też aktywa przejmowanych Kas.
  4. Środki wypłacone przez BFG na poczet zwrotu depozytów członków spółdzielczych kas, które zostały postawione w stan upadłości, nie są środkami straconymi. BFG staje się de facto wierzycielem masy upadłościowej i za pośrednictwem działań prowadzonych przez syndyków odzyska znaczną część wypłaconych środków. Wiele pożyczek i kredytów udzielanych było na 5 lat i co najmniej tyle czasu trzeba na ich spłatę. Ale będą one spłacane, a środki wracają do BFG.
  5. Zagrożeniem dla tego procesu jest pokusa „wygodnej” sprzedaży pakietów wierzytelności firmom windykacyjnym.
  6. Dotychczas na rachunki syndyków zajmujących się majątkami SKOK-ów, które upadły pod zarządami komisarycznymi ustanawianymi przez poprzednie kierownictwo KNF, wróciło ponad pół miliarda złotych w gotówce.
  7. Eksperci – także bankowi – doskonale wiedzą o wszystkich powyższych aspektach wypłat z BFG na poczet zwrotu depozytów dla członków spółdzielczych kas, które doprowadzono do upadłości. Zatem świadomie powtarzają fałszywe tezy. Dlaczego to robią? Być może warto zadać im takie pytania wprost.

Warto też zadać pytanie, czy wszystkie upadłości w SKOK-ach były konieczne. Problemy sektora rozpoczęły się dopiero, kiedy przepisy dla nich zaczęli tworzyć politycy związani z sektorem bankowym. Co więcej, KNF za czasów poprzedniego zarządu, nie zajął się w pierwszej kolejności naprawdę poważnymi problemami, takimi jak SKOK Wołomin, które Kasa Krajowa zgłaszała Komisji.

“Rafał Matusiak prezes Kasy Krajowej prostuje nieprawdziwe informacje” 

– przeczytaj wywiad z prezesem Matusiakiem w Naszym Dzienniku.

Rafał Matusiak o sytuacji w sektorze SKOK

– przeczytaj wywiad z prezesem Matusiakiem w serwisie wPolityce.pl