Oświadczenie Kasy Krajowej z dnia 9 czerwca 2017

Kasa Krajowa, w związku z wypowiedziami członka sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold, posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego, oświadcza, że nie inwestowała swoich środków w firmie Amber Gold. 

Kasa Krajowa jest pośrednikiem w realizacji przelewów zlecanych przez i na rzecz członków SKOK-ów. Kasa Krajowa nie ma możliwości ingerowania w operacje przelewów zlecanych w SKOK-ach przez ich członków. Obsługa przelewów zlecanych w SKOK-ach opiera się na analogicznych zasadach jak te, które stosowane są przez banki komercyjne i spółdzielcze.