Konkurs wiedzy o Armii Krajowej

Konkurs wiedzy o Armii Krajowej

Spółdzielcze kasy objęły patronat nad konkursem pt. „Wiedza o Armii Krajowej” przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością lektur oraz wiedzą o powstaniu i działalności Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji hitlerowskiej.

Organizatorem współzawodnictwa był Światowy Związek AK Koło Sopot. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe ufundowały materiały edukacyjne pomocne w przygotowaniu do konkursu oraz nagrody dla zwycięzców.