Komunikat prasowy Krajowej SKOK w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Szanowni Państwo, 

W związku z kolejnym medialnym wywoływaniem tematu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w kontekście decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, Kasa Krajowa pragnie przypomnieć, że 31 lipca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny obecny modelu nadzoru, nieuwzględniający specyfiki małych kas i obowiązku stosowania w stosunku do nich mniej restrykcyjnych środków nadzorczych. Oznacza to, że ustawodawca musi ponownie przeanalizować przyjęty przez siebie model nadzoru nad kasami, by w całości stał się on zgodny z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP. 

Kasy działają w innej formie niż banki i należy je odrębnie traktować. Obecne obrazowanie sytuacji finansowej SKOK jest wynikiem ciągłych zmian zasad rachunkowości dokonywanych w stosunku do kas przez ministra finansów. W ciągu dwóch lat dokonano cztery takie zmiany. Obecnie planowana jest następna zmiana, wpływająca na funkcjonowanie kas, która dotyczy zmian w regulacjach współczynnika wypłacalności SKOK i w opinii nie tylko przedstawicieli sektora, znacznie wpłynie na zaniżenie wyniku finansowego. Należy podkreślić, że Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, iż to rozporządzenie ma na celu „wyłącznie uciemiężenie kas”. 

Kasa Krajowa wielokrotnie podkreślała, że nigdy nie oczekiwała od państwa jakiegokolwiek wsparcia. Nigdy nie zabiegała o przywileje. Zawsze podnosiła jedynie troskę o takie stanowienia prawa, aby było równe dla wszystkich podmiotów rynku finansowego, dając im takie same szanse rozwoju, co niestety nie jest możliwe przy obecnie obowiązującej ustawie o SKOK. 

W opinii Kasy Krajowej wskaźniki określające bezpieczny poziom funkcjonowania SKOK-ów powinny być dostosowane do specyfiki branży i należałoby je porównywać do innych instytucji z tej samej branży a nie do banków komercyjnych. Tymczasem w Polsce, najpierw wprowadza się regulacje i dostosowuje się sektor do owych regulacji, a nie odwrotnie. W ten sposób, jak powiedział w jednym z wywiadów prof. Eugeniusz Gatnar, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, w przypadku SKOK „porównuje się mrówkę do słonia i chce się tę mrówkę do rozmiarów słonia na siłę podciągnąć”.

Kasa Krajowa wyraża nadzieję, że zarówno wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak również opinie wielu ekspertów związane z funkcjonowaniem uchwalonej przez Platformę Obywatelską dyskryminującej Kasy ustawy, doprowadzą do jak najszybszych prac legislacyjnych i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe doczekają się ustanowienia prawa, adekwatnego do specyfiki funkcjonowania tych instytucji finansowych na polskim rynku. Prawa, które – jeszcze raz podkreślmy – nie daje żadnych przywilejów a jedynie elementarne poczucie sprawiedliwego traktowania uczestników tego samego rynku, na którym funkcjonują inne podmioty.