Wizyty w domach dziecka

Wizyty w domach dziecka

Stałą opieką finansową SKOK-i otaczają ponad dwadzieścia placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce. Dzięki połączonym siłom spółdzielczych kas i Fundacji im. Franciszka Stefczyka wsparcie otrzymuje coraz więcej dzieci. Świadectwem dla powyższego jest ciąg dalszy wieloletniej pomocy dla kilkunastu domów dziecka zlokalizowanych na terenie całej Polski, a szczególnie tych znajdujących się w mniejszych miejscowościach, borykających się z największymi problemami finansowymi.

Otrzymane fundusze placówki przeznaczają na organizację wyjazdów wakacyjnych, jednodniowych wycieczek do kina, muzeum czy teatru, ale także na zapewnienie wychowankom dostępu do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – np. nauka języków obcych czy korepetycje oraz zaspokojenie bieżących potrzeb wychowanków. Dodatkowo, przez wiele lat Kasa Stefczyka wraz Fundacją organizowały specjalne wizyty w domach dziecka, które swoją obecnością uświetniali polscy aktorzy. Spotkania organizowane były w wyjątkowych okolicznościach – z okazji Dnia Dziecka czy w okresie świątecznym.

Oprócz rozmowy i możliwości wykonania pamiątkowej fotografii z popularnym aktorem, wychowankowie placówek otrzymywali podczas spotkania specjalne upominki. Jedno z takich spotkań, z udziałem Artura Żmijewskiego, odbyło się w ubiegłym roku z okazji Dnia Dziecka w Centrum Opiekuńczo Wychowawczym w Golance Dolnej na Dolnym Śląsku.