Edukacja finansowa na łamach prasy

edukacja-finansowa-prasa

SKOK-i prowadzą również edukację finansową na łamach prasy ogólnopolskiej.

Współpracujemy z największymi środkami masowego przekazu w kraju. Promujemy wiedzę ekonomiczną wśród osób w każdym wieku, w tym osób starszych, do których z trudem dociera coraz częściej wykorzystywany przekaz internetowy.

Nie zapominamy przy tym o przedsiębiorcach. Również dla nich, wspólnie z prasą, prowadzimy cykle rozszerzające ich wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.