Bajkowa Fabryka Nadziei

Bajkowa Fabryka Nadziei

W działalności podmiotów wchodzących w skład sektora SKOK pod uwagę zawsze brane jest dobro drugiego człowieka. SKOK-i chętnie wspierają więc wszelkie działania mające na celu pomoc osobom chorym i potrzebującym pomocy. A w szczególności tym najmłodszym.

W 2014 r. Fundacja im. Franciszka Stefczyka wsparła kolejny raz działalność Fundacji Bajkowa Fabryka Nadziei, skupionej wokół dzieci chorych onkologicznie. Dzięki połączonym siłom obu Fundacji odbyła się akcję fotograficzną „Chore dzieci i gwiazdy”. W projekcie wzięli udział popularni i lubiani aktorzy i muzycy.

Dzięki ich wsparciu powstały unikalne zdjęcia, których celem jest zwrócenie uwagi na codzienność chorych dzieci. Na ich niewyobrażalną siłę, optymizm i nadzieję, która daje siłę, by wrócić do zdrowia.