Stowarzyszenie Odra – Niemen

stowarzyszenie_odra_niemen_siedziba_flaga

Wsparliśmy Stowarzyszenie Odra – Niemen, którego głównym celem jest rozwijanie i wspieranie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności. Wspiera rozwój organizacji pozarządowych oraz promuje udział organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Działa też na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. A także wspiera materialnie i organizacyjnie instytucje społecznych.