Płyta „Katyń 1940″ Lecha Makowieckiego

Płyta „Katyń 1940" Lecha Makowieckiego

Przy wsparciu SKOK-ów zorganizowano koncerty patriotyczne oraz wydano płytę Lecha Makowieckiego „Katyń 1940”.

Powodzenie tej inicjatywy udowodniło, że edukacja historyczna może poprzez szlachetnie pojętą rozrywkę być czymś atrakcyjnym. Przedsięwzięcie pokazało, że nasza własna historia, aczkolwiek dramatyczna, może być źródłem prawdziwych wzruszeń.