Przyczyniliśmy się do powstania pomnika Józefa Piłsudskiego

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oficjalnie odsłonięto 10 listopada 2013 r.

Pomysł postawienia pomnika wielkiego Polaka właśnie w Gdyni – mieście będącym przykładem dynamicznego rozwoju II RP i pędu Polaków do wykorzystania możliwości jaką daje wolność – narodził się z woli mieszkańców i władz.

Swój udział w tej spontanicznej inicjatywie miały również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.