Organizujemy pokazy filmowe

Pokazy Filmowe

Pielęgnujemy więzi lokalne.

SKOK-i w swojej działalności nieustannie pracują na rzecz pielęgnowania więzi wśród lokalnych społeczności. Zaangażowania SKOK-ów wzmacniających więź członkowską nie brakuje też w miejscach, w których działalność prowadzą placówki poszczególnych spółdzielczych kas. 

Dlatego w kilkunastu miastach polskich odbywały się zamknięte pokazy filmowe, podczas których członkowie i sympatycy spółdzielczych kas mogli obejrzeć wybrane produkcje filmowe, uważane za jedne z najciekawszych obrazów ostatnich lat. 

W zależności od miasta wyemitowano filmy: „Anna Karenina”, „Operacja Argo” „Obława” czy „Układ zamknięty”. Łącznie wzięło w nich udział kilkanaście tysięcy osób. Pokazy spotkały się więc z ogromnym zainteresowaniem.